Otrzymanie zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5%

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ2 o zmniejszeniu w dniu 16.05.2018 r. przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% w Spółce Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 ptk 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Scroll to Top