Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO – zmiana progu 5%

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu w dniu 28.11.2017 r. samodzielnie przez Fundusz QUERCUS Parasolowy SFIO udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% w Spółce Orzeł Biały S.A. na podstawie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Podstawa prawna: Art. 70 ptk 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Scroll to Top