Informacja o wynikach kontroli podatkowej

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o Wynikach Kontroli podatkowych, prowadzonych przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu („Urząd”, „Organ”), za rok 2014 i 2015, w nawiązaniu do przekazanej informacji w punkcie E. 2.6. Wskazanie istotnych postępowań (…), w raporcie okresowym za rok 2018, opublikowanym w dniu 09.04.2019 r., o wszczęciu kontroli celno-skarbowej, w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2014-2017.

W ocenie Organu kontrolowana Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów w 2014 r. o kwotę 2,6 mln zł wynikającą z faktury VAT, wystawionej przez Helidor sp. z o.o. z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do znaku towarowego w roku 2013.

W związku, z czym w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Spółki za rok 2014, Emitent powinien wykazać stratę podatkową w wysokości 7,7 mln zł zamiast 10,3 mln zł.

Emitent po analizie wraz z doradcami prawno-podatkowymi, nie zgadza się z takim podejściem Organu, a w związku z tym nie widzi podstaw do dokonania korekt złożonej deklaracji podatkowej.

W zakresie kontroli roku 2015, w ocenie Organu, Emitent zawyżył koszty uzyskania przychodów o kwotę 13,5 mln zł, wynikającą z faktur VAT, wystawionych przez Helidor sp. z o.o. z tytułu udzielania licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do znaku towarowego w 2014 i 2015 r.

Zdaniem Organu w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Spółki za rok 2015, Emitent powinien wykazać podstawę opodatkowania w kwocie 6,2 mln zł zamiast 0 zł, co oznaczałoby konieczność dopłaty podatku w kwocie 1,2 mln zł powiększonej o odsetki podatkowe, które na dzień 21.08.2019 r. wynoszą 0,3 mln zł.

Emitent, aktualnie wraz z doradcami prawno-podatkowymi analizuje szczegółowo Wyniki Kontroli za rok 2015. Jednocześnie Emitent oczekuje na Wyniki Kontroli za lata 2016 i 2017.

Zarząd Spółki, w celu zachowania należytej staranności, po zapoznaniu się z Wynikami Kontroli za rok 2014 i 2015 łącznie, podjął decyzję o podaniu już na wstępnym etapie, niniejszej informacji poufnej do publicznej wiadomości. Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości Wyniki Kontroli celno-skarbowej przy niekorzystnym dla Spółki rozstrzygnięciu mogą mieć wpływ na wyniki Spółki.

Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymane Wyniki Kontroli oraz będzie informować na bieżąco, o dalszych istotnych działaniach, w niniejszym temacie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz: 9:21

Scroll to Top