Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.
Emitent informował o procedurze połączenia w raporcie bieżącym numer 23/2019 z dnia 01.08.2019 r., raporcie bieżącym numer 22/2019 z dnia 31.07.2019 r. oraz raporcie bieżącym numer 19/2019 z dnia 17.07.2019 r.

Podstawa prawna: art. 504 i art. 402 1 § 1 KSH

Scroll to Top