Informacja o powołaniu Członka Zarządu Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Dariusza Malarenko na stanowisko Członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym, na trwającą trzyletnią kadencję.

Pan Dariusz Malarenko nie prowadzi obecnie działalności w innych spółkach, nie zasiada w organach innych spółek, w tym nie jest wspólnikiem spółki cywilnej i spółki osobowej.

Powołany Członek Zarządu nie prowadzi żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Spółki, nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 5

Scroll to Top