Wynik Wezwania na akcje Spółki Orzeł Biały S.A.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16.12.2019 r. przez pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP, Wzywający tj. ZAP Sznajder Batterien S.A. kupił w Wezwaniu 206.184 akcji Orła Białego (dalej: Spółka).

Zgodnie z ogłoszonym Wezwaniem do sprzedaży 4.513.377 akcji Spółki (stanowiących 27,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), Wzywający zamierzał osiągnąć z uwzględnieniem akcji Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio do 100 %  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach wezwania ZAP Sznajder Batterien S.A. zaoferował cenę 10,44 zł za jedną akcję.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu trwało od 12 listopada do 11 grudnia 2019 roku. Wzywający informował, że zamierza pozostać długoterminowym inwestorem spółki Orzeł Biały i koncentrować swoje działania na optymalizacji jej działalności operacyjnej i finansowej.

(Źródło: PAP Biznes)

Scroll to Top