Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.

Rada Nadzorcza spółki Orzeł Biały S.A. działając zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.  na lata 2023-2024

 

Szczegółowa treść zapytania ofertowego dostępna w załączniku

Scroll to Top