Informacja dla dostawców/odbiorców odpadów w zakresie zmian w BDO

Spółka Orzeł Biały informuje, że na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1.01.2020 r. wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Firmy zajmujące się gospodarką odpadami w tym transportem odpadów, które do końca 2019 r. nie dokonają rejestracji w BDO, po nowym roku mogą napotkać na problemy w  prowadzeniu działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe, apelujemy do naszych dostawców i odbiorców odpadów, o weryfikację dostępu do platformy BDO, a dla firm, które nie dokonały jeszcze rejestracji w systemie o podjęcie w najbliższym czasie stosownych w tym zakresie działań.

Rejestracja w BDO, login i hasło do bazy BDO, są niezbędne m.in. do prawidłowego zatwierdzania operacji w systemie BDO, na każdym etapie jej realizacji (Przekazujący- Transportujący- Przyjmujący).

Spółka Orzeł Biały ma nadzieję, że wspólnie wypracowane standardy pomogą na sprawne rozpoczęcie współpracy od 2 stycznia 2020 r.

Dla przypomnienia informujemy, że Orzeł Biały S.A. został zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod numerem 000022713.

Więcej  informacji w zakresie BDO mogą Państwo uzyskać pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

Scroll to Top