Informacja dla dostawców w sprawie płatności

Orzeł Biały S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 listopada 2019 roku wszystkie płatności dokonywane przez Spółkę na podstawie faktur zakupu realizowane będą w trybie mechanizmu podzielonej płatności (Split payment) bez względu na rodzaj towaru lub usługi.

Jednocześnie informujemy, iż Orzeł Biały S.A. będzie realizować płatności na rzecz kontrahentów, prowadzących działalność gospodarczą tylko na ich rachunki firmowe znajdujące się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT  tj. na tzw. „białej liście”.

Scroll to Top