Udział kobiet i mężczyzn we władzach Spółki Orzeł Biały S.A.

W okresie ostatnich 2 lat (2010-2012) w Zarządzie Spółki liczącym 4 osoby nie pełniła funkcji żadna kobieta (0%). We wspomnianym okresie w Radzie Nadzorczej Orzeł Biały S.A. składającej się z 5 osób
zasiadała i nadal zasiada 1 kobieta (20%).

Scroll to Top