Orzeł Biały publikuje wyniki za rok 2012

  • Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w 2012 r. 412,1 mln zł przychodów przy 27,2 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 10,7 mln zł zysku netto. Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu był rekordowy i wyniósł 55,4 tys. ton – o 8,4% więcej niż rok wcześniej.
  • W drugiej połowie roku, spółce nie sprzyjało otocznie rynkowe, w szczególności w obszarze surowca jakim jest złom akumulatorowy. Spółka obserwuje spadek ilości (wolumenu) na rynku przy jednoczesnym wzroście jego cen.
Scroll to Top