Orzeł Biały publikuje wyniki za I kwartał 2013 r.

  • Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w I kwartale 2013 r. 101,1 mln zł przychodów przy 0,9 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu w I kwartale 2013 r. był rekordowy i wyniósł 13,07 tys. ton.
  • Spółka nadal zmaga się z działalnością szarej strefy oraz niedoborami surowca w kraju, powodujące oderwany od trendów rynkowych wzrost głównego kosztu produkcji jakim jest koszt złomu akumulatorowego. W efekcie działania te negatywnie wpływają na rentowność Orła Białego.
Scroll to Top