Orzeł Biały wypłaci dywidendę za 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orła Białego, lidera polskiego rynku recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, zdecydowało o wypłacie dywidendy. Spółka przekaże akcjonariuszom 3,66 mln zł z 10,85 mln zł zysku netto wypracowanego w ubiegłym roku. Tym samym na jedną akcje przypadnie 0,22 zł.

Scroll to Top