Orzeł Biały publikuje wyniki za I półrocze 2013 r.

  • Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w I półroczu 2013 r. 204,8 mln zł przychodów przy 3,3 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację).
  • Spółka intensywnie pracuje nad poprawą efektywności, w odpowiedzi na zmagania z szarą strefy, która powoduje niedobory surowca w kraju i oderwanie od trendów rynkowych wzrost głównego kosztu produkcji jakim jest koszt złomu akumulatorowego. Dzięki swoim działaniom spółka odzyskała rentowność w II kwartale 2013 r., a także pozyskuje surowiec coraz taniej.
Scroll to Top