Orzeł Biały publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2013

  • Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała po trzech kwartałach 2013 r. 304,9 mln zł przychodów przy 5,1 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację).
  • Spółka nadal zmaga się z niedoborami surowca w kraju powodującymi oderwany od trendów rynkowych wzrost głównego kosztu produkcji jakim jest koszt złomu akumulatorowego. W efekcie działania te negatywnie wpływają na rentowność Orła Białego. Aby sprostać temu trendowi spółka intensywnie pracuje nad dalszą poprawą efektywności.
Scroll to Top