Orzeł Biały publikuje wyniki za I półrocze 2012 roku.

  • Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w I półroczu 2012 r. 196,7 mln zł przychodów osiągając niemal 20 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz blisko 11 mln zł zysku netto. Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu wzrósł w I półroczu 2012 r. o 11,7% r/r. do 26,7 tys. ton.
  • Otoczenie rynkowe Spółki nie jest sprzyjające w szczególności w obszarze surowca jakim jest złom akumulatorowy. Spółka obserwuje spadek ilości (wolumenu) na rynku przy jednoczesnym wzroście cen.
  • Spółka dostosowując się do obecnej sytuacji rynkowej wprowadza działania mające na celu poprawę efektywności w kolejnych kwartałach.
Scroll to Top