Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuję, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, doszło do wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Scroll to Top