Orzeł Biały publikuje wyniki za rok 2015

  • Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w 2015 r. przychody na poziomie 508,5 mln zł, co oznacza wzrost o 10,9% r/r.

 

  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2015 r. wyniosła 25,4 mln zł i była większa niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 13,0 mln zł wobec 0,2 mln zł przed rokiem. Istotny wpływ na EBITDA i zysk netto Grupy miały zdarzenia jednorazowe opisane poniżej.

 

  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w 2015 r. wyniósł 62,3 tys. ton (wzrost o 3,6% rok do roku), przy jednoczesnym zwiększeniu udziału bardziej zaawansowanych technologicznie stopów w całej strukturze sprzedaży.
Scroll to Top