Orzeł Biały publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2015 r.

  • Orzeł Biały, największa w Polsce Spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała po trzech kwartałach 2015 r. przychody na poziomie 383,8 mln zł, co oznacza wzrost o 15,2% rok do roku.
  •  EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) po trzech kwartałach 2015 r. wyniosła 11,1 mln zł, tj. 17,0% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 1,9 mln zł wobec 2,6 mln zł przed rokiem.
  •  Wolumen sprzedanego ołowiu w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 47,4 tys. ton (wzrost o 7,3% rok do roku).
Scroll to Top