Orzeł Biały publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2015 r.

  • Orzeł Biały, największa w Polsce Spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w I kwartale 2015 r. przychody na poziomie 121,1 mln zł, co oznacza wzrost o 20% rok do roku.
  • EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w I kwartale 2015 r. wyniosła 3,5 mln zł, a wynik netto -0,4 mln zł.
  • Wolumen wytworzonego i sprzedanego ołowiu w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. wyniósł 15,2 tys. ton (wzrost o 13% rok do roku).
Scroll to Top