Orzeł Biały publikuje wyniki za rok 2014

  • Orzeł Biały, największa w Polsce Grupa specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w 2014 r. rekordowe w swojej historii przychody na poziomie 458,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9,0% rok do roku. 
  • EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2014 r. wyniosła +7,9 mln zł, wobec -20,0 mln zł w 2013 r., natomiast zysk netto +0,2 mln zł, wobec straty netto na poziomie -20,4 mln zł przed rokiem. Poprawa wyników jest głównie efektem stabilizacji na rynku złomu akumulatorowego.
  • Wolumen wytworzonego i sprzedanego ołowiu był rekordowy w 2014 r. i wyniósł 60,1 tys. ton (wzrost o 8,4% r/r).
Scroll to Top