Orzeł Biały publikuje wyniki za trzy kwartały 2014 r.

  • Orzeł Biały, największy w Polsce podmiot specjalizujący się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracował po trzech kwartałach 2014 r. 333,0 mln zł przychodów, tj. 9,2% więcej niż przed rokiem. 
  • EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) po trzech kwartałach 2014 r. wyniosła 9,5 mln zł, co oznacza wzrost o 87,9% r/r. Wzrost ten związany jest głównie ze spadkiem cen złomu akumulatorowego.
  • Wolumen wytworzonego i sprzedanego ołowiu w III kwartale 2014 r. wyniósł 16,0 tys. ton (wzrost o 20,2% rok do roku). Był to najlepszy kwartalny wyniki w historii firmy.
Scroll to Top