Orzeł Biały na plusie w I kwartale 2014 r.

  • Orzeł Biały, największy w Polsce podmiot specjalizujący się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracował w I kwartale 2014 r. 100,7 mln zł przychodów wobec 101,1 mln zł przed rokiem. 
  • Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 4,8 mln zł, co oznacza ponad 5-krotny wzrost względem wyniku z I kwartału 2013 r. Znacząca poprawa związana jest z ustabilizowaniem sytuacji na rynku surowców i spadkiem cen złomu akumulatorowego. 
  • Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu w I kwartale 2014 r. wyniósł 13,5 tys. ton (wzrost o 3% rok do roku) – pod tym względem był to najlepszy pierwszy kwartał w historii firmy.
Scroll to Top