Orzeł Biały publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2014 r.

  • Orzeł Biały, największy w Polsce podmiot specjalizujący się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracował w I półroczu 2014 r. 211,0 mln zł przychodów wobec 204,9 mln zł przed rokiem. 
  • EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 6,9 mln zł, i jest dwukrotnie wyŜszy od wyniku za analogiczny okres I półrocza ubiegłego roku. Wzrost ten związany jest głównie ze spadkiem cen złomu akumulatorowego. 
  • Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu w II kwartale 2014 r. wyniósł 14,7 tys. ton (wzrost o 8% rok do roku) – pod tym względem był to najlepszy drugi kwartał w historii firmy.
Scroll to Top