Orzeł Biały publikuje wyniki za rok 2013

  • Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w 2013 r. 420,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 2,1% r/r. Wynik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł minus 20,0 mln zł, a wynik netto minus 20,4 mln zł. Silny wpływ na wynik finansowy za 2013 r. miały rezerwy i odpisy związane z przeglądem i audytem wewnętrznym oraz z planowanym przeniesieniem całej działalności spółki z Bytomia do Piekar Śląskich.
  • Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu był rekordowy i wyniósł 55,46 tys. ton, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału bardziej zaawansowanych technologicznie stopów w całej strukturze sprzedaży.
  • W 2013 r. spółce nie sprzyjała sytuacja na rynku złomu akumulatorowego, podstawowego surowca wykorzystywanego w produkcji ołowiu. Ceny złomu akumulatorowego wzrosły do historycznie najwyższych wartości, na co wpływ miała działalność szarej strefy oraz niedobór surowca w kraju. Aby stawić czoła temu trendowi, spółka intensywnie pracuje nad dalszą poprawą efektywności.
Scroll to Top