Orzeł Biały kończy trudny rok.

Przychody Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniosły w 2009 roku 198,5 mln zł i były o 24,6 proc. niższe niż przed rokiem. Zysk netto osiągnął poziom 14,4 mln zł, wobec 35,3 mln zł w 2008 roku. W samym IV kwartale przychody wyniosły 67,4 mln zł, zaś zysk netto 10,7 mln zł.
Oznacza to wzrost o odpowiednio 14 i 43 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2008.

Scroll to Top