Kolejny dobry kwartał Orła Białego

W I kwartale bieżącego roku przychody Grupy Kapitałowej Orła Białego wzrosły o ponad 57 proc. w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 72,4 mln zł. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 7,3 mln zł, wobec straty w I kwartale 2009 roku. Zysk EBITDA osiągnął poziom 12 mln zł, zaś zysk operacyjny przekroczył 10,1 mln zł.

Scroll to Top