Ogłoszenie wezwania na akcje Orzeł Biały S.A.

Orzeł Biały S.A. („Spółka”), zajmująca się skupem i przerobem złomu akumulatorowego oraz jej główny akcjonariusz – NEF Battery Holdings S.a r.l. („Wzywający”) będą nabywać akcje Spółki w wezwaniu. Oferowana cena wynosi 8,65 zł za akcję.  

Przedmiotem wezwania jest 6 568 261 akcji, stanowiących 39,45% udziałów kapitale i głosach Spółki. Wezwanie zostało ogłoszone przez Wzywającego, przy czym nabywającymi akcje są sama Spółka oraz Wzywający, który obecnie posiada 60,55% jej akcji. Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 10 lutego 2017 r., a zakończą 15 marca 2017 r. W pierwszej kolejności akcje w wezwaniu będzie nabywała Spółka, realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 roku, które upoważniło Spółkę do nabywania akcji własnych. Będzie to maksymalnie 4 161 849 akcji, a Akcje skupione przez Spółkę zostaną następnie umorzone. Z kolei NEF Battery Holdings S.a. r.l. uczestniczy w Wezwaniu w związku z możliwym przekroczeniem progu 66% głosów oraz, w przypadku nabycia odpowiedniego pakietu akcji, intencją zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na GPW. Wzywający nabędzie w wezwaniu nie więcej niż 2 406 412 akcji.

Cena, która będzie wynosić 8,65 zł za akcję daje 5,4% premii do średniej z 6 miesięcy i 1,3% premii do średniej z 3 miesięcy

Orzeł Biały to największa w Polsce Spółka, o zasięgu międzynarodowym, specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych. Na rynku tym jest obecna od ponad 30 lat. Od 2007 r. akcje Orła Białego notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NEF Battery Holdings S.a r.l. jest większościowym akcjonariuszem Spółki od 2008 roku.

Scroll to Top