Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

Pliki do pobrania
zwzob (ZIP) (0.21 MB)
Scroll to Top