Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

Zarząd Orzeł Biały Spółka Akcyjna w Bytomiu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 71/2009 oraz na żądanie zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących 5,04 procent kapitału zakładowego Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 października 2009 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej. Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje, ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

Scroll to Top