Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone w dniu 10.12.2021 r. przez uprawnionego akcjonariusza reprezentującego 14,99% kapitału zakładowego Spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.01.2022 roku na godz. 11.00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23, 41-946 Piekary Śląskie.

 

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia

 
 

RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1, 2., KSH Art. 400 §1.

Scroll to Top