Znaczne pakiety akcji – warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28.02.2019 r. w godzinach wieczornych otrzymał zawiadomienie od:
– PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (Fundusz),
– PineBridge New Europe II GP L.P. (General Partner),
oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. (Akcjonariusz)
o zawarciu w dniu 28.02.2019 r. warunkowej umowy sprzedaży udziałów NEF Battery Holdings S.a.r.l. (Umowa) pomiędzy Funduszem (Sprzedającym) i ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie (Kupującym), a tym samym dotyczącej pośredniego nabycia przez Kupującego większościowego pakietu akcji Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem do skutecznego wykonania Umowy dojdzie do dnia 12 lipca 2019 roku.

Treść przedmiotowego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

godz. 10:12

Scroll to Top