Zgoda UOKIK na koncentrację – kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 07.10.2019 r. otrzymał pismo od pełnomocnika PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (dalej „Sprzedający”) oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „Akcjonariusz”), informujące o powiadomieniu tego samego dnia, tj. 7.10.2019 r. Sprzedającego przez ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej „Kupujący”) o spełnieniu się warunku do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży na rzecz Kupującego 100% udziałów w kapitale zakładowym Akcjonariusza, w postaci zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3.10.2019 roku na dokonanie koncentracji, polegającej na pośrednim przejęciu przez Kupującego kontroli nad Emitentem.

W załączeniu Emitent przekazuję treść otrzymanego pisma wraz z załącznikiem.

O zawarciu umowy warunkowej sprzedaży udziałów NEF Battery Holdings S.a.r.l. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2019.

Podstawa prawna: art. 17 MAR ust. 1

godz. 16:07

Scroll to Top