Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku wezwania

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17.12.2019 r. otrzymał zawiadomienie od ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej: Akcjonariusz) z siedzibą w Piastowie, który poinformował, iż w dniu 16.12.2019 r. nabył 206.184 akcji Spółki Orzeł Biały S.A., stanowiących 1,24% kapitału zakładowego i reprezentujących 206.184 głosów, stanowiących 1,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabycie nastąpiło w wyniku publicznego Wezwania na akcje Orzeł Biały S.A. ogłoszonego w dniu 21 października 2019 r.

 

Przed nabyciem akcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 2.054.884 akcji Spółki stanowiących 12,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.054.884 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,34% ogólnej liczby głosów Spółki oraz pośrednio przez NEF Battery Holdings S. à.r.l. (będącym podmiotem bezpośrednio zależnym od ZAP Sznajder Batterien S.A.) 10.082.388 akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.082.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,55% ogólnej liczby głosów Spółki.

Akcjonariusz posiada obecnie łącznie 12.343.456 akcji Spółki reprezentujących 74,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 12.343.456 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Pana Lecha Sznajdera (dalej: Zawiadamiający), którym poinformował o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmiana ta miała miejsce w związku z nabyciem w dniu 16.12.2019 r. przez ZAP Sznajder Batterien S.A. 206.184 akcji Spółki Orzeł Biały S.A., stanowiących 1,24% kapitału zakładowego i reprezentujących 206.184 głosów, stanowiących 1,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabycie nastąpiło w wyniku publicznego wezwania na akcje Orzeł Biały S.A. ogłoszonego w dniu 21 października 2019 r. przez ZAP Sznajder Batterien S.A.

 

Przed transakcją Zawiadamiający posiadał pośrednio 12.137.272 akcji Spółki reprezentujących 72,89 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 12.137.272 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 72,89 % ogólnej liczby głosów Spółki; w tym pośrednio przez NEF Battery Holdings S.à.r.l. (będącym podmiotem bezpośrednio zależnym od ZAP Sznajder Batterien S.A.) 10.082.388 akcji Spółki reprezentujących 60,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.082.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,55% ogólnej liczby głosów Spółki.

Zawiadamiający posiada obecnie pośrednio łącznie 12.343.456 akcji Spółki reprezentujących 74,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 12.343.456 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki.

 

Pełna treść przedmiotowych Zawiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

 

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Scroll to Top