Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 6 czerwca 2013 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2013 roku:

NEF Battery Holdings S.a.r.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 76,50% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 60,68% w ogólnej liczbie głosów.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 148 000, co uprawniało do 16,30% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 12,93% w ogólnej liczbie głosów.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 950 000, co uprawniało do 7,21% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 5,72% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Scroll to Top