Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 15.01.2014

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15.01.2014:

NEF Battery Holdings S.a.r.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 76,79% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 148 000, co uprawniało do 16,36% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 12,90% w ogólnej liczbie głosów.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 900 000, co uprawniało do 6,85% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 5,41% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Scroll to Top