Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 1.12.2016 r.

Zarząd „Orzeł Biały” S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1.12.2016 r

NEF Battery Holdings S.ar.l.
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 100% głosów na tym zgromadzeniu oraz stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów.

 Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Data i godzina publikacji: 1.12.2016 r. godz. 13.22

Scroll to Top