Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do zwołanego na dzień 5 listopada 2019 roku raportem bieżącym nr 33/2019r. z dnia 9 października 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w załączeniu przekazuje życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A., otrzymanych od większościowego akcjonariusza Spółki tj. ZAP Sznajder Batterien S.A. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 2

Scroll to Top