Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do zwołanego na dzień 24 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w załączeniu przekazuje życiorysy i oświadczenia kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A., a także ich zgody na kandydowanie, otrzymane od akcjonariusza Spółki tj. ZAP Sznajder Batterien S.A.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 2

Scroll to Top