Umowa znacząca – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 16.04.2015 r., w którym informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych (I kwartał 2014 – IV kwartał 2014) informuje, że Kontrahentem była firma AUTOPART S.A. z siedzibą w Mielcu.

Wartość obrotów osiągniętych w zakresie sprzedaży ołowiu, stopów ołowiu oraz usługi przerobowej i dostaw odpadów produkcyjnych z tym Kontrahentem wyniosła 47,4 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu, tj. przed 16.04.2015r (I kwartał 2014 – IV kwartał 2014).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 4/2015 z dnia 16.04.2015 r. opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna: RMF § 5 ust.1 pkt. 3

 

Scroll to Top