Umowa znacząca – zamkniecie opóźnienia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 09.10.2014 r., w którym informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych  (III kwartał 2013 – II kwartał 2014) informuje, że Kontrahentem była firma Exide Technologies S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Wartość obrotów osiągniętych w zakresie sprzedaży ołowiu oraz stopów ołowiu z tym Kontrahentem wyniosła 101,6 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu, tj. przed 09.10.2014 r. (III kwartał 2013 – II kwartał 2014).
Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 31/2014 z dnia 09.10.2014 r. opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna:
RMF § 5 ust.1 pkt. 3

Scroll to Top