Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 29.05.2015 r.

Nie odnotowano żadnych zmian w porządku obrad, jak również nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 7,8,9

Scroll to Top