Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 15.01.2014 roku.

Żadnych zmian w porządku obrad nie było, jak również nie było sprzeciwów zgłaszanych do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust.1 pkt 7,8 i 9

Scroll to Top