Terminy przekazywania przez Spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2011r. wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przesyła informacje nt. terminów przekazywania raportów okresowych w 2011r.

Podstawa prawna:
RMF GPW §83 ust.1 oraz §103 ust.1

Scroll to Top