Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2010r. otrzymał od IPOPEMA Securities S.A. (dalej, „IPOPEMA”) raport dzienny informujący, że w dniu 17.05.2010r IPOPEMA Securities S.A., wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 3793 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 17.05.2010r. akcji wynosi 1630,99 złotych.

Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 17.05.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 17,35 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 65 790,30 zł
Nabyte akcje dają prawo do 3793 (0,02%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba Akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia „Programu Odkupu” wynosi 16358.
Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 287 709,97 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 17.05.2010r. nabył od IPOPEMA 7193 akcji własnych po cenie jednostkowej 17,42 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 16358
Łączna wartość nabytych akcji przez Spółkę od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 287 705,86 zł. Nabyte akcje stanowią 0,10% kapitału zakładowego i dają 16358 (0,10%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top