Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o tym, iż w dniu 16.07.10r. IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 791 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 16.07.2010r. akcji wynosi 340,13 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 16.07.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 17zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 13 447 zł.
Nabyte akcje dają prawo do 791 (0,005%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu do dnia 16.07.10r. to 76 677. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu do dnia 16.07.10r wynosiła 1 307 248,19 zł. Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu do dnia 16.07.10r to 73 764 akcji własnych, stanowiących 0,44% kapitału zakładowego i dających 73 764 (0,44%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna wartość akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosiła dnia 16.07.10r 1 257 200,16 zł.
Spółka Orzeł Biały S.A. podaje dziś informacje o zakupie akcji przez IPOPEMA w dniu 16.07.10r . w związku z błędem w systemie ewidencyjnym biura maklerskiego obsługującego odkup, który spowodował brak zaraportowania do Spółki Orzeł Biały S.A. transakcji zakupu akcji w tym dniu.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację, iż w dniu 30.07.2010r. IPOPEMA, wykonując postanowienia Umowy działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 100 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” o którym mowa powyżej.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 30.07.2010r. akcji wynosi 43,00 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 30.07.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 18,00 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 1800 zł.
Nabyte akcje dają prawo do 100 (0,001%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 81 911. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 1 398 938,12 zł. Powyżej podane dane: liczba akcji i wartość zakupionych przez IPOPEMA akcji obejmują także transakcje z dnia 16.07.10r.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 30.07.2010r. nabył od IPOPEMA 8 147 akcji własnych po cenie jednostkowej 17,39 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 81 911 sztuk.
Łączna wartość nabytych akcji przez Spółkę od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 1 398 876,49 zł. Nabyte akcje stanowią 0,49% kapitału zakładowego i dają 81 911 (0,49%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 6

Scroll to Top