Skup akcji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2010r. otrzymał od IPOPEMA Securities S.A. (dalej, „IPOPEMA”) raport dzienny informujący, że w dniu 11.05.2010r IPOPEMA Securities S.A., wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 3999 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Tym samym Zarząd Spółki informuje o rozpoczęciu realizacji „Programu Odkupu”.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte przez IPOPEMA wynosiła 17, 87 zł za sztukę. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1 719,57 złotych. Akcje dają prawo do 3999 (0,02%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po odkupieniu akcji od IPOPEMA, Spółka będzie posiadała łącznie 3999 akcji własnych, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego i dających 3999 (0,02%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 71444,81 zł.
Spółka opublikuje w odrębnym komunikacie informacje, dotyczące odkupienia akcji od IPOPEMA zgodnie z Umową.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top