Skup akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2010r. otrzymał od IPOPEMA Securities S.A. (dalej, „IPOPEMA”) raport dzienny informujący, że w dniu 12.05.2010r IPOPEMA Securities S.A., wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 1750 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 12.05.2010r. akcji wynosi 752,50 złotych.

Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 12.05.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 17,93 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 31377,50 zł
Nabyte akcje dają prawo do 1750 (0,01%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po odkupieniu akcji od IPOPEMA, Spółka będzie posiadała łącznie 5749 akcji własnych, stanowiących 0,03% kapitału zakładowego i dających 5749 (0,03%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 102 817,31 zł.
Spółka opublikuje w odrębnym komunikacie informacje, dotyczące odkupienia akcji od IPOPEMA zgodnie z Umową.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top