Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 20.05.2019 r. Spółka otrzymała od Pana Dariusza Malarenko oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31.05.2019 r. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4)

Scroll to Top