Otrzymanie informacji od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P., PineBridge New Europe II GP L.P. oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 18.04.2019 r. otrzymał informację od:

– PineBridge New Europe Partners II-A, L.P.,
– PineBridge New Europe II GP L.P.,
– NEF Battery Holdings S.a.r.l.

Treść przedmiotowej informacji Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 17 MAR ust. 1

godz. 22:38

Scroll to Top